Ideologia

Toimintaa ohjaavat arvot:

Kunnioitus
Vastuullisuus
Tuloksellisuus
Jatkuvuus

Tavoitteet

Kasvattaa katutanssilajien harrastajamäärää.
Vahvistaa harrastajien ja ammattilaisten tietotaitoa.
Lisätä katutanssilajien tunnettuutta, näkyvyyttä ja arvostusta Suomessa.

Visio

Olla arvostetuin ja ensimmäinen mieleen tuleva katutanssilajien edustaja Suomessa.

Missio

Tarjota korkeatasoista tanssinopetusta inspiroivassa, positiivisessa ja turvallisessa harrastusympäristössä.

Strategia

Tuoda katutanssilajeja aktiivisesti esille ammattimaisen tanssinopetuksen ja korkealaatuisen tapahtumatuotannon keinoin, luottaen vahvaan ja kansainvälisesti arvostettuun brändiin.